Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zeitun - Egypt, zjevení Panny Marie

16. 4. 2011


Zjevení Matky Boží (foto z r. 1968)   zeitun-egypt.jpg

Brzy byl oslepující záblesk světla jakoby "vtahován" (vsakován) do chrámové střechy. Jak světlo sláblo získávalo podobu postavy Boží Matky. Byla vždy v dlouhých šatech a s pokrývkou hlavy z modro-bílého světla. Záhyby jejího roucha vlály v teplém větru. Kolem hlavy byla oslňující záře v podobě nimbu. Byla tak silná, že činila prakticky nemožným rozeznat rysy obličeje. Zjevení bez jakéhokoliv úsilí klouzalo skrze kupoli a vítalo zástup dole. Neočekávaně se mohla ukázat nad či mezi palmovými větvemi v chrámovém nádvoří, nebo se jevit jako kulové světlo nad jednou ze čtyř nárožních kupolí nebo u jejich podpůrných kamenných arkýřů. Frekvence zjevení byla různá. V prvé dny se Bohorodice zjevovala téměř o každé noci, jindy několikrát v nočních hodinách. Proto mohly stovky diváků rychle doběhnout domů a přivést sem členy svých rodin nebo sousedy. Jak však šel čas, zjevení se začalo ukazovat méně často. Čas od času bylo možno spatřit přesvatou Paní s dítětem Ježíšem na rukách nebo se svatým Josefem spolu s Kristem - dvanáctiletých mladíčkem.

Zprávy o viděních se šířily rychlostí ohně a vyvolaly vlnu mocného nadšení neuvěřitelného množství křesťanů, muslimů, židů a dokonce i nevěřících. Davy lidí, kteří se tam o nocích shromaždovali, dosahovaly počtu 250 tisíc. Každé zjevení Bohorodice bylo provázeno ohlušujícím křikem, pláčem nesmírného množství lidí obklopujících chrám ze všech stran: "Věříme v tebe, svatá Marie! Svědčíme o tobě, svatá Marie!" Mnozí muslimové, klečící na svých koberečcích, recitovali verše z Koránu k poctě svaté Marie (islám chová určitou úctu k Panně Marii a uznává Neposkvrněné početí Kristovo). Jiní se modlili jednohlasně s katolíky, kopty a protestanty. Poprvé v historii se křesťané a muslimové modlili společně v takovém ohromném počtu.

Hned zpočátku fotograf Vagich Rizk Matta úspěšně vyfotografoval zjevení. "Vidění bylo tak ostré, že mi oslepovalo oči. Byl jsem jakoby ochromen nárazem proudu. Několikrát jsem cvaknul fotoaparátem a náhle zjistil, že moje nemocná ruka je vyléčena," pravil fotograf. Stoupající počet dalších uzdravení přiměl koptské církevní představené dokonce zorganizovat speciální lékařskou komisi, aby zkoumala případy uzdravení.

Záhadologé na celém světě se snaží odhalit tajemství zjevení, teorie, že někdo technicky vyspělý už kdysi používal holograf asi není tak od věci. Ale ono je to jedno, důležitý bude obsah poselství .  A to zázračné uzdravování v její přítomnosti? Nemá nám záření ukázat, že v takovém světě bez nemocí a bolesti je možno žít? Čas prý pomalu nastává, přerod do tohoto světa bez času a lidského utrpení je za dveřmi.  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář