Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co má uměti policejní pes – r.1922

4. 4. 2011

Návrh zkušebního řádu, upravený Klubem pěstitelů psů policejních a ušlechtilých. Vypracovati nový zkušební řád pro policejní psy není jinak možno, než prostudovati zkušební řády německé, vybrati nejnovější a nejlepší a případně přizpůsobiti to našim poměrům. Němci mají několik zkušebních řádů, každý spolek nebo svaz chrání si svůj vynález.
 
V každém řádu jsou věci dobré i méně dobré. Přirozené je, že chceme-li s něčím začíti, máme si uvědomiti účel. Tak zv. policejní pes má účel docela praktický, ať je to již skutečný služební pes nebo pes v soukromém majetku. Psi cirkusovitě vycvičení snad se líbí a svými výkony vzbudí úžas, ale chybou je líbivým výcvikem zanedbávati vlastního účelu. Kdo má zálibu ve zvláštních výkonech psa,
může si ho vždy podle vkusu vvcvičiti, ale oficielní ráz nutno uchovati v rámci všeobecné prospěšnosti.
 
Staré zkušební řády žádají od psů mnoho věcí a proto zklamaly. Pes nemůže činiti zázraků a ačkoliv najdou se jednotlivci, kteří s nadaným psem dají si dostatek práce a psa dokonale a všestranně vycvičí, v praktickém životě vzbudí tím jen nedůvěru k docela dobrým průměrným psům a tak zdiskreditují celou snahu výcviku policejních psů. Zažili jsme to již v začátcích užití policejních psů ve službě bezpečnostní, kdy po přehnaných požadavcích ve výkonu psů nastalo všeobecné odrazení a nedůvěra v jich schopnosti.
 
Celkový praktický výcvik policejních psů má tři období: Základní cvičení (tak zv. Gehorsams-Übungen), stopování (Kriminal-Arbeit) a doprovod a obrana vůdce (Verbrecher-Arbeit). K posouzení důležitosti a ocenění výcviku je nejlepším prostředkem bodový systém:

                      Základní cvičení.
2. Vodění na šňůře: pes jde po levé straně vůdce hlavou při noze bod 1
3. Volné sledování vůdce (bez šňůry); pes stále sleduje vůdce při všech obratech i rychlostech kroku. Zastaví-li se vůdce, pes usedne body 2
3. Sedni bod 1
4. Lehni bod 1
5. Od cizích osob pes nepřijme potravy, též ne potravy hozené nebo nalezené body 4
6. Hlídání předmětů. Pes buď leží, sedí neb stojí volně u předmětu, který má hlídat. Na kolemjdoucí neútočí, jen když mu cizí osoba chce předmět odejmouti, brání jej. Nedá se od předmětu odehnati, na útok odpoví výpadem na útočníka, ale ihned se vrátí k předmětu body 4
7. Na jeden povel vytrvale štěká (ne jen jedno vyštěknutí) jak v stoje, tak i v sedě a leže body 3
8. Přinášení hozených předmětů 1 kg těžkých. Pes přinese na povel předmět rychle nejkratší cestou, usedne před vůdcem a na povel pustí body 3
9. Přinášení 1 kg. těžkého předmětu přes proutěnou překážku 1-20 m vysokou. Za předmětem přes překážku hozeným na povel skočí, bez otálení předmět uchopí a zpět přes překážku vůdci přinese body 3
10. Totéž přes prkenou překážku vysokou 1-5 m body 3
11. Skok bez předmětu přes prkenou překážku 2 m vysokou body 3
12. Pes vyslaný ku předu do vzdálenosti as 30 m na povel lehne a na zavolání rychle běží k vůdci body 2
13. Odložení na 3 minuty. Pes, kterému se poručí čekati, zůstane v posici poručené (stát, sedět, ležet) tak dlouho, až ho vůdce, kterého pes mezitím nevidí, odvolá (po 2 bodech) bodů 6
14. Přinášení předmětů z vody (ne loutky) body 2
Celkem bodů 38
 
II. Stopování.
1. Pro mladé psy: Pes nalezne na stopě předmět cizí osobou položený na konci stopy 250 m dlouhé a přinese vůdci nejkratší cestou. Stopa 1/2 hodiny stará. Vůdce zůstane stati na začátku stopy bodů 5
2. Pes najde předmět, cizí osobou položený na konci stopy 100 m dlouhé, 1/2 hodiny staré v tak volném tempu, že ho vůdce může sledovati bodů 8  Totéž na šňůře jen... bodů 6
3. Z pěti osob označí pes štěkotem osobu, jež ve vzdálenosti 50 m odložila předmět bodů 8
Celkem bodů 27
 
III. Doprovod a obrana vůdce.

                      1. Prohledání okolí; pes probíhá okolí v pravo a v levo ku předu od vůdce body 3
2. Přinese nalezené předměty, větší předměty, které nemůže přinésti, zaštěká  bodů 6
3. Zaštěká osobu ukrytou, aniž by ji kousal nebo od ní se vzdálil body 3
4. Doprovod podezřelé osoby sleduje pozorně, jda u doprovázené osoby body 2
5. Za nepřítomnosti vůdce pes hlídá vypátraného sám body 3
6. aniž by na něho bez příčiny útočil (kousal) body 2
7. Upustí-li doprovázená osoba nenápadně nějaký předmět, pes ho bez povelu zvedne a podá vůdci body 3
8. Je-li vůdce napaden, hájí ho pes bez povelu body 2
9. Stojí-li útočník klidně, pes ho bez povelu pustí body 2
10. Utíká-li útočník, pes ho zastaví body 2
11. Nedá se zlákati odhazovanými předměty. bod 1
12. Při útoku holí skočí útočníku na ruku bod 1
13. Totéž při střelbě útočníka body 2
14. Odvolání psa od klidně stojícího útočníka. bodů 5
15. Celkový dojem bodů 5
Celkem bodů 42
 
Kvalifikace: výborně při 90%, velmi dobře při 80%, dobře při 70%, dostatečně při 60% dosažitelných bodů.
 
Tento návrh zkušebního řádu je zpracován podle řádu "Spolku pěst. policejních psů v Německu", doplněn podle požadavků kladených na psy v státním ústavu pro chov á výcvik psů v Grünheide u Berlína a přizpůsoben „Klubem pěstitelů psů policejních a ušlechtilých v Praze" našim poměrům. Návrh na náš zkušební řád je velice obtížný i tím, že vlastně nutno teprve tvořiti české názvosloví. Naše kynologie, a zejména policejních psů, je tak germanisována, že velice často, chceme-li si něco určitě říci, užíváme
oficielních německých pojmenování. Prosíme proto všechny dobrou vůli mající, aby o tomto návrhu zkušeb. řádu uvažovali a případné doplňky nebo změny neobtěžovali si redakci tohoto listu oznámiti. Jen poctivým úsilím všech docílíme úspěchů.
 
 Jaroslav Drásta
 časopis Lov a Kynologie
 roč. I. čísl. 3 (1922)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak velká pravda

(Eva, 4. 4. 2011 10:44)

je skrytá v tomto v tomto starém zkušebním řádu.

Re: Jak velká pravda

(Alena, 4. 4. 2011 11:53)

Trochu pokory k znalostem našich dědů by nám neuškodilo.