Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pyramidy nám dávají znamení? Vysílají paprsky energie.

16. 4. 2012

 

Pyramidy nám dávají znamení, vysílají paprsky energieaztecka-pyramida.jpg

Nejdřív tedy něco z proroctví, bájí a pověstí. Několik proroctví praví, jak ke konci tohoto věku se probudí pyramidy, aby vyslaly poselství bohům, že proces přerodu našeho věku nastal. Začne prolínání různých světů, k Zemi se přiblíží desátá planeta. Nic už nebude, jako dřív. Přerod opravdu započal. Celá planeta se bude otřásat v základech a její sténání bude slyšet po celém Vesmíru. O podivných zvucích, je v článku o HAARPU.

Báje a pověsti nám praví o bozích, kteří tu pyramidy a jiná technická zařízení ponechali, snad pro naši ochranu, ale možná pro jejich, aby se tomuto kousku Všehomíra obloukem vyhli. Člověk poctivě makal na tom, aby plno těchto staveb a zařízení bylo zničeno, byly utajeny nebo dokonce zneužity. Zasvěcení, kteří pravdu znali, byli většinou vyhubeni, protože pravda se nehodí. Celá tisíciletí je lidstvo nejen mystifikováno, ale je odváděna pozornost davu, protože pořád ještě převládá kolektivní myšlení.  Myšlení jednotlivců, není až tak žádoucí. V praxi to funguje následovně: Dav je dobré udržovat v kolektivním myšlení, takže například zdražíme vejce nebo pohonné hmoty a dav má nad čím přemýšlet. Kolektivně se ho to dotýká. Už nebude přemýšlet nad tím, co se děje ve skutečnosti. A ono se děje. Jsme manipulováni, jsme okrádáni o své já. Dostáváme hotové myšlenky, na naše vlastní tak nemáme čas .Neměli bychom se zamyslet a dozrát? Tolik času už nemáme.

Pověsti, které nám slibují v brzku návštěvu bohů, mám moc ráda už od dětství. Už tu byli a možná už zase jsou. Jedna taková  o společenství Devíti moudrých, už tu byla zveřejněna. A tahle je také hezká: Konec věku lidstvu bude doznán na 23.12. 2012, pak skončí svět v této podobě, jak ho vidíme a známe. Aby se tak mohlo stát, dávní obyvatelé Země postavili stavby, kde ukryli vědění o tomto přerodu a také vybudovali zdroje velké energie, bez které by přerod nemohl začít. Mnoho tisíc let se sbírala energie z tisíců a tisíců generací lidského konání a myšlení, aby jí bylo dostatek. Tak se utváří energie planety.

Prastaré spisy, zvané Purány, nám dochovaly několik zajímavých zvěstí. Zabývají se především tím, jak v naší planetě existuje mnoho dalších světů a dimenzí. V novém věku, tak vyjdou z nitra planety Země lidé, aby znovu nastolili a obnovili védskou kulkturu. Podle Purán, je například bájná Šambhala, město v nitru Země. Ta existuje v Aghartě, kde se sdružují bytosti ze všech podzemních světů a dimenzí. My si můžeme připomenout pověst o Blanických rytířích.

Podle řeckých bájí byl člověk stvořen z hlíny a ohně v děloze Gáji. Opět jsme tedy u nitra Země. V mezopotámských bájích byl člověk stvořen v děloze Mami, Ninchursangy - Paní hory. Zajímavé, co? Ta totiž též ztělesňuje Zemi. Údajně to má být požehnaná zahrada Eden - Ráj.

Pradávní obyvatelé zde zanechali stroje, které mi známe, jako UFO. Cestují tyto snad ze středu Země?

Podzemní města nejsou tak úplně neznámá a na světě se jich už objevily desítky. Psali jsme o nich už před časem. Patří však do komlexu měst a světů v nitru naší planety? Možná ano.

Zmiňovali jsme se tu i o podivné hoře Kailas, je to jeden ze vstupů do Agharty? Je to velmi pravděpodobné. Vstupy jsou chráněny nejen pro nás neznámou energii, ale i bytostmi, které znají národy po celém světě a po celá tisíciletí, jako démony. Nezasvědcení tak nemají šanci proniknout dovnitř. Když se přesto někdo pokusí, zemře, nebo jednoduše zmizí a už se nikdy nevrátí. Tyto bytosti , které není radno potkat známe, jako démony, strašidla......

V indickém eposu Mahábháratě, se můžeme dočíst o plavidlech bohů, která byla zkonstruována na pohyb nejen ve vzduchu, ale i pro cesty podzemím. Dozvíte se i složení paliva a další technické parametry, jakož i informaci o tom, jak pilotovat tyto vimany nemohl jen tak leckdo. Byl to dar bohů přišlých původně z nebes. Ti na Zemi zanechali plno dalších vymožeností technického charakteru. Je hodně informací i Bibli.

Energie a vibrace, které poslední dobou jsou zaznamenány na celém světě, by nás měli víc zajímat. Pyramidy, které začaly vysílat, bychom asi z hlavy jen tak pustit neměli.

A na závěr, i naše "Lurdy" jsou nějaké divné. Nafukují se. Jáma, která je na jižním svahu, začíná mizet. Dost podivné. Snad se i v této prvohorní sopce něco spustilo? Obsahuje i ona stroj bohů? Pořád mám na paměti vyprávění o skupině SS, která zde cosi hledala, ale čas už asi neměla. Hodně let mi vrtalo hlavou, proč se zde zdržovala Sovětská armáda tolik měsíců po válce. A ejhle, dostala jsem informaci, že i ona hledala. S jakým úspěchem, ale není známo. Zatím....

Přikládám materiál stažený z netu:

 

 
Ačkoliv NASA informovala o podivném fotonovém oblaku, který nyní obklopuje sluneční soustavu, od některých vědců unikly další informace. A nyní, jak se tento osudný mrak blíží, ovlivňuje slunce a planety měřitelným způsobem.

Ačkoliv NASA informovala o podivném fotonovém oblaku, který nyní obklopuje sluneční soustavu, od některých vědců unikly další informace.

A nyní, jak se tento osudný mrak blíží, ovlivňuje slunce a planety již zaznamenatelným a měřitelným způsobem.

Kupodivu jak tato bizarní energie proniká no našeho prostoru, některé nejslavnější pyramidy světa počínají tvořit intenzivní energii.

Je dobře zdokumentováno hned několik neskutečných incidentů, kdy viditelné energetické paprsky vyšlehly do nebe do prostoru, ve kterém se nachází cizí fotonový oblak.

Zároveň začali lidé na celém světě slyšet a zaznamenávat děsivé zvuky – hluk, který působí jako by samotná Země sténala a kvílela.

Všechny fenomény – včetně měření dříve nikdy nevídaných zelektrizování turbulentního slunce – jsou, zdá se, soustředěny kolem smrtícího fotonového oblaku, který někteří nazvali „potenciální kosmická událost soudného dne“.

Pyramidy vyzařující energii k blížícímu se kosmickému oblaku

Starodávné pyramidy se po staletích a tisíciletích spánku probouzí

Turisté ječeli, další točili ve spěchu svými mobilními telefony videa, když se mayská pyramida rozburácela. Ale nenásledovalo žádné zemětřesení, místo toho vystřelil do nebe jasný paprsek světla, a zděšení přihlížející lapali po dechu a žasli, co to může znamenat.

Mayský energetický paprsek. Zpracovaný obrázek vpravo ukazuje skrytý blesk

Ale mayská pyramida Kukulkana vysílající mohutný sloup neskutečné energie do prostoru byla jen tou poslední z pyramid, které toto učinily.

Umělecké ztvárnění, jak by to vypadalo u pyramidy v Bosně

V r. 2009 a 2010 pyramida slunce v Bosně vystřelila paprsek čisté energie o síle tužky do vesmíru.

Nedávno začala čínská vláda pečlivě monitorovat pyramidu Xianyang, jestli vykazuje známky aktivity. Vloni tým vědců pyramidu zkoumal a domnívají se, že může mít mimozemský původ. (Mimozemská základna nalezena v čínské pyramidě).

Aztécká pyramida Měsíce vystřeluje energii ze svého vrcholku

Tento úžasný incident byl následován výronem vortexu – majícího svědky a zachyceného na film – který vystřelil z vrcholku slavné aztécké pyramidy Slunce v mexickém Teotihuanaco.

Energetické paprsky, vortexy, cyklony intenzivní síly… co to znamená? Kam je tato energie směrována a proč? Co aktivovalo záhadnou energii těchto tichých kamenných hlídačů, označujících plynutí staletí… dokud něco nenarušilo jejich spánek?

To, co je přivedlo k životu, může být ještě neuvěřitelnější, než aktivity pyramid: příchod neznámé síly z galaktické pustiny, která nyní obklopila většinu sluneční soustavy.

Smrtící fotonový pás

NASA a Evropská kosmická agentura roky varovaly svět před blížícími se katastrofami, ke kterým může dojít v letech 2012 a 2013. Jen málo lidí však poslouchalo.

Přiložené video :

Astrofyzik dr. Aleksej Dmitrijev

Nyní vynikající astrofyzik, Aleksej Dmitrijev (Planetofyzikální stav Země a života), tvrdí, že to, co se děje, je horší – mnohem horší – než to, před čím varovala NASA a ESA. (NASA zakrývá blížící se kosmickou událost soudného dne).

Celá naše sluneční soustava vstoupila do obrovského, potenciálně smrtícího, oblaku mezihvězdné energie.

Pyramidy reagují na neznámý mimozemský oblak

Dr. Dmitrijev odhalil, že jak Voyager 1, tak Voyager 2 oznámil, že je ohrožena celá sluneční soustava. Ba co hůř, Merav Opher, hostující heliofyzik v NASA z univerzity George Masona tvrdí, že mezihvězdný energetický oblak je nestabilní a turbulentní.

Ruský vědec dále tvrdí, že tento fotonový energetický oblak vybuzuje atmosféru planet, a obzvláště naše slunce. Jak tento mezihvězdný energetický oblak nadále vybuzuje slunce a vstupuje s ním do interakce, způsobuje to, že se slunce stává aktivnějším, což má za následek větší výkon a nestabilitu.

Magnetický tok, interakce s magnetosférou slunce a se zemskými geomagnetickými poli může způsobit silné mutace, anomální víry v polích a polární magnetické změny, vytvářející super bouře, divoké výkyvy počasí a – a to je neúžasnější ze všeho – atmosférické a podzemní harmonické kmity, slyšitelné po celé planetě.

Pro Hačmor zpracovala Eva

 


 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pyramida jako zářič

(Jan, 16. 4. 2012 19:30)

Již pozastavit se třeba nad tím,proč tyto nejstarší stavby světa jsou zachovány v takovém stavu v jakém se dnes nalézají,musí zákonitě v každém z nás vyvolat si otázku jak je to možné?Jednoduchá odpověď:Proč se do těchto staveb pohřbívali těla faraónů a bohatých hodnostářů?Protože tato vesmírná energie která se v těchto stavbách kumuluje,vše konzervuje,proniká vším a hlavně je jedno zda jde o organickou či anorganickou hmotu.Ti stavitelé kdo na této naší planetě po sobě zanechali tyto obrovské důmyslné stavby,zřejmě objevili jedno z velkých tajemstvích vesmíru,a tyto vesmírné energie které se kumulují ve špici staveb a jako kouř z komínu prostupující vesmírem ve formě vertikálního světelného paprsku,a zároveň se rozkládá rovnoměrně ve všech stranách pyramid jako určitý zdroj nabíjející se baterie,koncentrující se v největší formě právě na tomto typu důmyslných uměle vytvářených staveb nejvíce,byli v důmyslně přesném stanoveném systému a postavení na zemském povrchu jako přijímač a vysílač ve spojení s vesmírným prostorem,a tímto natrvalo nachází spojení s vesmírem,jako pouto které nejde přetrhnout,neboť je jeho trvalou součástí stejně jako život na na naší planetě Zemi.
Není ani žádným tajemstvím že již bylo zaznamenáno na mnoha fotografiích různými fotografy mnoho zvláštních světelných kuželů a útvarů v prostoru kopců,hradů které tento zvláštní světelný kužel vysílali a který zaznamenali na různých místech naší vlasti i toliko třeba opředeny různými tajemnými mýty a legendami v české historii třeba na hoře Blaník,Řípu a mnoha dalších zajímavých místech posetých v našem krásném koutu země.Myslím že tyto energetické vesmírné pulzy mohou být vibračními signály někde ve vesmíru kde dojdou jednou za čas do jednoho bodu jako konečný signál a tento pulz zesílí v okamžiku tak že je možné ho i v určitou chvíli pomocí fotoaparátu zachytit.Možná cosi a i kdesi ve vesmíru se touto energií vše kolem nás harmonizuje a vyšší zájmy přírodních vesmírných zákonů a života tak zůstávají i nadále zachovány,možná právě i proto že vše tam někde nahoře vesmírná kronika kterou známe jako Akáša,vše zaznamenává,ta je i tou pamětí zrodu všeho živého,tvořivého,smyslného a všeho co má pro nás v našem životě smysl,asi jde o to se jen nad tím zamyslet..

Re: Pyramida jako zářič

(Eva, 17. 4. 2012 10:18)

Díky za pěkný komentář. Ty naše kopce občas podle mého názoru také skrývají pyramidy. Máme v Česku hodně "podezřelých" kopců, které by stály za bližší prozkoumání. Ještě jednou díky.

krásně napsané

(Drahuš, 16. 4. 2012 20:09)

tento článek je úžasný,sedím čtu a přitom mi běhá mráz po celém těle.Je to až neuvěřitelné ač skutečné,co vše nám ještě předdci zanechali co vše ještě odkryje čas? Autorce článku smekám ač klobouk nemám je to tajemně krásné:)

Re: krásně napsané

(Eva, 17. 4. 2012 10:13)

Díky, Drahuško.