Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žernovka - velmi zajímavé místo

28. 6. 2011

 

Historie ŽERNOVKY

žernov

Od středověku po současnost

 

  • Sepsal: Martin Holický
  • Graficky a slohově upravili: Jana & Vítek Šoupal

Počátek obce Žernovka můžeme hledat přibližně v druhé polovině čtrnáctého století. V té době bylo území dnešní obce a jejího okolí hustě zalesněno. Temnými hvozdy vedla na území nedalekého Mukařova důležitá obchodní stezka, po které se převáželo stříbro vytěžené v „Horách Kutných“ (Kutná hora) do Prahy. Bezpečnost přepravovaného zboží byla zajišťována vojenskými posádkami, díky nimž vznikaly podél cesty na mýtinách a holinách menší osady. Hustými lesy je obec Žernovka obklopena dodnes, stejně, jako do dnešních dnů přetrvává v místních názvech původní pojmenování Kutnohorské stezky - „Zelená cesta“.

v hranicíchZajímavý je původ jména obce „Žernovka“. Geologické podloží v okolí obce je z velké části žulového charakteru, a tak zřejmě již od dob vzniku obce v raném středověku je zde těžen velmi kvalitní kámen. Z tohoto kamene se v minulosti vyráběl ruční mlýn na obilí tzv. „Žernov“ (mlýnský kámen). To byl zřejmě i původní název obce, který se až postupně změnil do dnešní podoby „Žernovka“.

V průběhu staletí patřila Žernovka k panství Říčanskému, později k panství Černý Kostelec (dnes Kostelec nad Černými lesy). Posledním vlastníkem obce byl Karel Lichtenštejn a to až do pozemkové reformy po první světové válce (1918). Dodnes jsou v lese směrem na Doubek nalézány žulové milníky (viz obr.), které rozdělovaly panství. Tato část lesa, která je velmi oblíbena hlavně mezi houbaři, nese příznačný název „V hranicích“.

Koně

Obec byla vždy velmi malá, nikdy neměla ani vlastní kostel. Na počátku dvacátého století, jak uvádí Ottův slovník naučný, měla necelých 30 čísel popisných. Nejstarší převážně sedlácké rody, jejichž potomci v obci dodnes žijí, jsou Jeřábkovi, Králíkovi a Zvěřinovi. Půda zde však není moc kvalitní a práce na ní je velmi obtížná.

Žernovka 21

Ostatní obyvatelé byli hlavně kameníci a domkaři, kteří nacházeli velmi těžkou a málo placenou práci v místních lomech. Alespoň malou výhodou za těžkou práci v lomech byla pro kameníky možnost levně si odkoupit méně kvalitní zvětralou povrchovou žulu – tzv. „perník“. Z těchto, často i dosti velkých kamenů, si za pomoci jílu, vody a plev stavěli své domky. Dodnes je na území obce ještě několik starých domů postavených tímto způsobem (viz obr). Je až s podivem, že se dařilo takto postavit rovné a pevné zdi, které stále odolávají zubu času. Bourání těchto zdí při rekonstrukcích či přestavbách je velmi nesnadné.

Život kameníků byl ještě v polovině dvacátého století velmi těžký. Práce v lomech byla nejen fyzicky náročná, ale také velmi nebezpečná a často zdraví škodlivá. Kámen se ze skály lámal vesměs ručně, protože střelný prach byl drahý. Padající balvany hrozily nebezpečím vážných úrazů. Hlavním problémem však byl všude přítomný ostrý kamenný prach. Kameníci tak nejčastěji umírali na silikózu plic nebo smrtelné úrazy.

LomPočet lomů na katastru obce Žernovka se dá jen těžko spočítat. Dnes je v obci 1 lom, v kterém se stále těží kámen (lom v Horce), 7 lomů zatopených (po roce 1989 přešly do v soukromého vlastnictví) a dále pak několik lomů zasypaných, jež často již nelze dohledat. Například v části lesa „Na Česalce“ je dodnes patrné, že také zde byl funkční lom.

Lomy byly uzavírány hlavně z důvodu zatápění spodní vodou. Řada z nich po ukončení těžby plní účel přírodního vodního rezervoáru. Často však stále obsahují mnoho tun nevytěženého žulového kamene. Jeden takový lom, který vznikl spojením tří samostatných lomů, byl ještě koncem osmdesátých let minulého století vyhlášen jako koupaliště (poblíž farmy „Klídek“). Studená průzračná voda lomu lákala v letních měsících děti i dospělé z širokého okolí. Mnozí dodnes vzpomínají na lanovku vedoucí z břízi do nitra lomu, po které se dalo báječně sjíždět a skákat do vody, nebo na skoky odvahy z několikametrových srázů. Dnes však, hlavně díky restitučním nárokům, není ani tento ani žádný jiný z lomů přístupný veřejnosti.

Starý dům

Jak již bylo řečeno, stejně jako před mnoha lety se i dnes se na Žernovce těží žula a kameníci stále říkají jako jejich předchůdci „Jdeme do skály“. Jen jejich povyk „Fajér“ a troubení na trubku, vždy když měl následovat odstřel, nahradila dnes akustická siréna.

Jako každá obec má i Žernovka více či méně tajemná místa a místa s názvy, které dnes již nikdo nedovede vysvětlit. Ke každému místu se váže nějaký příběh. Kdo ví, kolik z těchto příběhu se skutečně přihodilo a kolik jich je spíše pověstmi.

rybnik

Mezi místní názvy patří např. les Horka, Na Česalce, Pánova březina, V pařezíčku, U zmrzlých, U třech kop nebo název potůčku Klepka, který napouští obecní rybníček. Pod tímto obecním rybníčkem (viz obr.), v kterém se ještě před padesáti lety dalo koupat, byl v minulosti velký rybník. Ten často zaplavoval celé údolí. Dnes se tomuto místu říká „ Na ďolíku“. Přetrval pouze malý potůček, který vytéká z místního rybníčku a dále pokračuje lesem směrem k Vyžlovce. Protože prý v minulosti docházelo vlivem silných dešťů k jeho rozvodňování, vysloužil si jméno „Šembera“, pravděpodobně zkomolením slov „Všem bere“.

Pokud jde o tajemná místa, traduje se pověst, že za třicetileté války v místech poblíž Zelené cesty, tam kde se také říká „Pánova březina“, utíkala kněžna Nežárka pronásledována žoldáky. Ještě než byla dopadena, stačila ukrýt v lese ve studánce poklad, údajně velký zlatý kalich. Po dopadení na místě dnešního Mukařova byla mučena a zabita (odtud jedno z vysvětlení názvu „Mukařov“). Zlatý kalich prý nebyl nikdy nalezen a podle pověsti jej dodnes hlídá v lese černý pes, jehož vytí oznamuje blížící se neštěstí.

zvoniceAť už to bylo s Nežárkou tak anebo onak, „Pánova březina“ se stala v minulosti ještě dvakrát svědkem umírání. Koncem devatenáctého století se rozhodli nešťastní milenci ukončit své mladé životy, když jim jejich rodiny nechtěly dát požehnání k sňatku. Místu, kde se ve velkých mrazech milenci vysvlékli a později byli nalezeni umrzlí, se od té doby říká „U zmrzlých“.

Doufejme, že poslední smutnou příhodou v „Pánově březině“ byla sebevražda mladého studenta z Prahy, který se zde z nešťastné lásky zastřelil. Krátce před tím než odešel z tohoto světa, vyryl nožem do stromu malý křížek. Možná ještě žijí pamětníci, kteří pamatují, že jeho posledním zastavením v obci byla návštěva v koloniálu „U Kratochvílů“, kde si koupil housku a párek na svoji poslední cestu.

V původní Žernovské kronice by se asi podobných příběhů našlo více. Kronika však údajně shořela při velkém požáru počátkem šedesátých let dvacátého století, když vyhořel sklad propan-butanu v domě obecního úřadu (dnes je v tomto domě obchod se smíšeným zbožím). Objevují se i hlasy, že kronika požár přečkala a stále existuje, do dnešních dnů ale nebyla nalezena.

Svoji samostatnost ztratila Žernovka okolo roku 1964, kdy byla určena jako zániková a spojena s obcí Mukařov. V té době se významně snížil počet obyvatel. Hlavním důvodem bylo ubývání pracovních příležitostí. Z politických důvodů zanikly drobné živnosti a jediná možnost práce v zemědělství bylo jen JZD Světice Mír. (Dnešní ZEA Světice). Mladí lidé se stěhovali do velkých měst, převážně do Prahy, a průměrný věk obyvatel vzrůstal.

Koncem sedmdesátých a v průběhu osmdesátých let minulého století se opět počet obyvatel začal zvyšovat, ale jednalo se pouze o víkendové rekreanty, kteří zde hledali a stále hledají odpočinek .V průběhu devadesátých let 20. století se objevily snahy Žernovku oddělit a navrátit jí zpět její samostatnost, kterou měla přes 500let, ale tento záměr se nepodařilo zrealizovat.

Horka

Počátkem nového tisíciletí nastává opět pozvolný rozmach nebo spíše nové oživování Žernovky. Tak jak se stává novým trendem ve všech obcích v blízkosti velkých měst, dochází i na Žernovce k příchodu nových obyvatel. Přibývá mladých rodin s dětmi, stavějí se nové domy, stoupají ceny pozemků, zlepšila se dopravní obslužnost. Podle nového územního plánu obce se počítá s rozšiřováním Žernovky i v lokalitě Horka a to až do míst, kde se říkalo Pánova březina. V současnosti zde stojí již 5 nových domů.

Doufejme, že se podaří s tímto rozvojem zajistit budování, zdokonalování či obnovu inženýrských sítí. Vodovod není doposud zaveden na celém území obce a skládá se ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, zbudovaných na počátku sedmdesátých let minulého století. Kanalizace v obci doposud není. Obecní komunikace by měly být postupně rozšířeny tak, aby byly dostupné nově osídlované lokality. V devadesátých letech minulého století byla provedena kompletní inovace elektrických rozvodů v obci a v roce 2002 byla obec plynofikována.

Zdroj: text - Martin Holický; barevné foto - Martin Holický + Jana & Vítek Šoupalovi; černobílé foto - Vlastimil Hutla

 Pánova březina

Tajemné místo plné přízraků

Pánova březina je rozhodně žhavý kandidát na titul tajemné a možná s trochou nadsázky i strašidelné místo Žernovky. V minulosti se zde odehrálo hned několik smutných příhod, které končily smrtí. Možná proto i dnes je z tohoto místa cítit poněkud zvláštní neklid. Již několik lidí potvrdilo, že v tomto místě je přepadl stísněný pocit, který nedokázali přesněji vysvětlit. Podobným neklidem v tomto místě trpí i koně. Nervozně zrychlí, když míjí Pánovu březinu po blízké cestě. Pokud jde o minulost, traduje se že…

… za třicetileté války v místech poblíž Zelené cesty, právě v místě, kde se také říká „Pánova březina“, utíkala kněžna Ležárka pronásledována žoldáky. Ještě než byla dopadena, stačila ukrýt v lese ve studánce poklad, údajně velký zlatý kalich. Po dopadení na místě dnešního Mukařova byla mučena a zabita (odtud jedno z vysvětlení názvu „Mukařov“). Zlatý kalich prý nebyl nikdy nalezen. Podle pověsti jej dodnes hlídá v lese černý pes, jehož vytí oznamuje blížící se neštěstí.

Ať už to bylo s Ležárkou tak anebo onak, „Pánova březina“ se stala v minulosti ještě vícekrát svědkem umírání. Koncem devatenáctého století se rozhodli nešťastní milenci ukončit své mladé životy, když jim jejich rodiny nechtěly dát požehnání k sňatku. Místu, kde se ve velkých mrazech milenci vysvlékli a později byli nalezeni umrzlí, se od té doby říká „U zmrzlých“. Doufejme, že poslední smutnou příhodou v „Pánově březině“ byla sebevražda mladého studenta z Prahy, který se zde z nešťastné lásky zastřelil. Krátce před tím než odešel z tohoto světa, vyryl nožem do stromu malý křížek. Možná ještě žijí pamětníci, kteří pamatují, že jeho posledním zastavením v obci byla návštěva v koloniálu „U Kratochvílů“, kde si koupil housku a párek na svoji poslední cestu.

Dnes si můžete všimnout, když vstoupíte do Pánovy březiny, že les zde vypadá poněkud jinak než v jiných částech např. v o kus dál vzdálené Horce. Ke stísněnému pocitu jistě přispívá množství popadaných, vyvrácených, již tlejících stromů postupně zarostlých do dlouhé a husté trávy. I po několika týdnech trvajícím suchu je zde stále mnoho louží a od divokých prasat rozrytých mokřadů, které překonat je dosti obtížné. Husté větve, nerovný mokvavý terén a mnoho zarostlých popadaných stromů jako by nechtěly pustit návštěvníka do nitra lesa.

Pokud nevyslyšíte toto zdánlivě nevyrčené varování, dá vám les pocítit svoji sílu a osobitost. Najednou jako byste nebyli sami. Mezi stromy se k vám pomaličku blíží zbloudilci z minulosti zprůsvitnělí do šedočerných stínů … nebo je to lesní šero rozvířené nahodilými slunečními paprsky… Očití svědci ale připouštějí, že ve snaze proniknout do Pánovy březiny se jim zřejmě podařilo vyrušit zbloudilou duši. U jednoho stromu uviděli zcela zřetelně postavu mladé ženy, dlouhých blond vlasů, v šedých šatech opírající se jednou rukou o strom. Vlasy měla upravené do tkzv. „vlny“ a místo očí a úst měla pouze temné skvrny. Postava byla z části průhledná jako by z cigaretového kouře nebo z podvečerní směsi šera a zbloudilého paprsku zapadajícího slunce.

Možná pro milovníky záhad důkaz o pravdivosti pověsti o kněžně Ležárce. Nebo pro realisty jen projev síly lidské fantazie a představivosti vystavené temnotě. Dle psychotronika snad vliv geopatogeních zón způsobených např. puklinou v žulovém podloží. A vyznavači východních filozofií v tom uvidí způsob zhmotnění paměti místa, kde se v minulosti odehrálo neštěstí. Nebo snad předtucha blížícího se neštěstí? Vždyť o dva dny později (2.4.2004) se stala v Žernovce tragédie. Ať milovníci záhad, psychotronici, vyznavači východních filozofií nebo jen pověrčivci a také my všichni ostatní teď asi budeme chodit po světe trochu tišeji a pozorněji se dívat, aby nám něco takového neuniklo. V Pánově březině nebo kdekoli jinde.

(převzato ze stránek obce Žernovky u Českého Brodu)

 

 

 


Žernovka

Ottův slovník naučný (1900) - heslo ŽERNOVKA

  • Žernovka, Žernovky, osada v Čechách, hejtm. Čes. Brod, okr. a pš. Kostelec n. Č. L., fara Mukařov; 26 d., 159 obyv.č. (1900).

Ottův slovník naučný - heslo ŽERNOV (Kámen mlýnský)

  • Žernov - viz kámen mlýnský
  • K. mlýnský - čili žernov zhotovuje se z porfyru, tvrdého pískovce, křemene neb uměle připravuje se z jemného písku křemenitého, vápence, chloridu vápenatého, vodního skla a vápna (strojený k. francouzský, anglický). Má býti tvrdý, aby při práci se málo opotřeboval, zrnitý a má se snadno spracovávati. Při každm mlýnském složení jsou 2 kameny, vrchní otáčející se, běhoun, a zpodní nehybný, zpodek. Třecí plochy jsou rýhované; rýhy jsou buď přímé nebo dle tvaru logarithmické spirály zakřivené a ke středu hlubší než u kraje.

Vysvětlivky: d. = domů; hejtm. = hejtmanství; M. = Mukařov; ob. č./n. = občanů české německé národnosti; obyv. c. = obyvatel k censu (sčítání); pš. = pošta; šk. = škola


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Žernovka tajemné místo

(Jan, 24. 3. 2015 8:00)

Toto popisované místo jsem několikrát navštívil společně s kamarády,jelikož bydlím celkem nedaleko a i místní kraj znám jako své boty od malička,nikdy jsem tam nic zvláštního sice nezažil,ale mohu potvrdit následující,les je podivně hustě zarostlý houštím a padajícími stromy,a v těchto místech pokud se zde nějakou dobu pohybujete,je opravu chvílemi možno vnímat takový podivný neklid a zvláštní tíseň i přesto že v okolí lesa je celkem silný turistický pohyb hlavně v létě,po vyznačených stezkách s novými naučnými tabulemi.

Re: Žernovka tajemné místo

(EVA, 31. 3. 2015 11:26)

Čti komentář a úplně to tajemno z popisu cítím.
Díky