Jdi na obsah Jdi na menu
 


Draci - Karlovské jezero

20. 5. 2011

 

Karlovské jezero - Karel Jaromír Erben

Karlovské jezero
Karel Jaromír Erben

Za Rožnovem na cestě do Karlovic, je veliký rybník. Říkají mu Karlovské jezero. Bývalo mnohem větší, ale časem zarostlo a nyní je obklopeno svěžími loukami.
Před dávnými a dávnými časy, bylo to právě o senách, sekal u jezera jeden chalupník trávu, když odpočíval a snídal, přišel k němu černokněžník a dal se s ním do řeči. A jak tak hovořili, povídá mu černokněžník:
"Příteli, kdybys chtěl, mohl bys vydělat hodně peněz." V té době nebylo na Valašsku nadbytek. V lesích se nekácelo, protože dříví nikdo nekupoval. A co kdo utržil za dobytek, spotřeboval na živobytí. Tak chalupník byl rád, že se mu naskytla možnost nějaký groš vydělat. Ptal se, co by to bylo za práci. Černokněžník povídá:
"V tomto jezeře žijí dva draci a já je chci vyvést. Zavolám prvého, až vyjde, ty ho podržíš a já zavolám druhého. Pak na ně vsedneme a odletíme. Když se dostaneme v pořádku na místo, jež určím, bohatě se ti odměním."¨
Když uslyšel chalupník o dracích, náramně se bál, ale černokněžník ho upokojil, řka:
"Draci ti neublíží, budou krotcí jako beránci, jen nesmíš slova promluvit."
Tak sedlák svolil, pověsil kosu na strom a šel s černokněžníkem. Když přišli k jezeru, vytáhl černokněžník knihu, poklekl a mumlal podivná slova. Jezero se počalo vlnit a čím déle zaříkával, tím byly vlny větší a větší, až z něho vylezl drak. Černokněžník mu hodil na hlavu lýkovou ohlávku a řekl chalupníkovi, aby ho podržel.Chalupníkovi se strachy třásla kolena, ale když viděl, že se drak nehýbe, dodal si odvahy a uchopil ho za ohlávku. Pak zavázal černokněžník obludě oči, poklekl a zas mumlal podivná slova.
Jezero se vysoko vzedmulo, zabouřilo a na břeh vylezl ohromný drak, daleko větší než ten prvý. Černokněžník mu dal lýkovou ohlávku a zavázal mu oči. Pak na něj usedl, chalupníkovi nakázal, aby vsedl na menšího draka a již se draci zvedli do vzduchu a letěli.
Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Načež ti draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný vítr od nich fučel, který všecky stromy v lesích, nad kterými letěli, vyvrátil a polámat hrozil, a když nad osadami letěli, zase řekl černokněžník, že jsou to lesy, načež draci prudkost svého letu zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu řekl, byli by všecka lidská obydlí zničili, protože je černokněžník přinutil vylézt z jezera.Tak letěli pořád a pořád, až přilétli nad jedno veliké město. Uprostřed toho města na zem sletěli, černokněžník draky zabil a maso z nich obyvatelům velice draho prodával.
Chalupník se ho tázal, proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že se nic na drahotu neohlížejí, a jen kupují jako na rvačku.
"Inu, milý člověče," pravil černokněžník, "kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V těch krajinách je náramně horko; ti lidé , aby tomu horku vzdorovati mohli, musí dračí maso pod jazykem nositi." Když černokněžník prodal maso, šel s chalupníkem do hospody, dal mu dobře najísti a napíti a dobře mu zaplatil. Jak chalupník spatřil ty peníze, začal plakati, cože jest do peněz, když on domů netrefí?
"Neplač," pravil černokněžník, "když jsem tě až sem přivedl, také se ti o posla postarám, který tě až domů dovede; seber si své peníze a pojď se mnou."
Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píšťalku pískati a hned k němu černý kozel přiběhl;na něho kázal chalupníkovi sednouti.
Chalupník sedl na kozla, který za nedlouho ho donesl až na to místo, kde sekal, a jak s něho slezl, hned kozel zmizel. Chalupník šel ke stromu pro kosu a sekal až do poledne. Když přišel v poledne k obědu, žena zůstala jak zaražena, neboť uplynul právě rok, co doma nebyl. On se ale divil, jak je to možné, poněvadž ten čas tak dlouhý se mu nezdál. Zdroj: net. Na přiložených fotografiích vidíte ona zkamenělá vejce. Jsou dračí? Ponecháme to na vašem úsudku. Autor Eva, foto p. T.

egg_001.jpg

alien_1.jpg

egg_002.jpg

egg_005.jpg

egg_009.jpg

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář