Jdi na obsah Jdi na menu
 


Roční zpráva o činnosti LPD z.s. 2014

3. 3. 2015

Roční zpráva o činnosti

Les psích duší za rok 2014

dobre-svetlo.jpg

Adresa sídla občanského sdružení: 257 24 Chocerady 272

Jméno a příjmení oprávněného zástupce: Eva Slivanská

lespsichdusi@seznam.cz

IČ: 22712453

Bankovní spojení: FIO Banka

Číslo účtu: 2000308776 / 2010

Registrace dne: Ministerstvo vnitra 18. 9. 2010 - VS/1-1/90072/12-R. Od 1. 1. 2014 Městský soud v Praze pod spisovou značkou L 24 768

Jsme nyní nově Les psích duší z.s. – zapsaný spolek naše upravené stanovy jsou přístupné na www stránkách Justice. Úpravy byly provedeny tak, aby byly ve shodě s novým občanským zákoníkem. Hlavním cílem spolku je i nadále realizace projektu Les psích duší - výsadba pamětních stromů za zvířecí miláčky a šíření idejí spolku. Naše činnost je v souladu se zastánci a ochránci životního prostředí a směřuje k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti, dále k ochraně přírody na území obce Chocerady a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

Idea projektu Les psích duší: Eva Slivanská v roce 2012 iniciovala vznik občanského sdružení Les psích duší, který tuto myšlenku bude realizovat. Propůjčila své pozemky k výsadbě za symbolickou 1,- Kč ročně. Sdružení oslovuje klienty a umožní jim si zde zasadit svůj strom. Výsadbu, stromy a služby s tím spojené, může LPD klientovi zajistit. V současné době máme více než padesát klientů a patronů.

 

Personální zabezpečení:

Eva Slivanská – předsedkyně (zakládající členka, statutár)

Alena Vejvodová – místopředsedkyně, pokladní (zakládající členka, statutár)

Malgorzata Melenová – členka výboru, jednání s veřejností a propagace

Jana Vodrhánková – členka výboru

 

Činnost zapsaného spolku i v roce 2014 byla uskutečněna díky práci dobrovolníků, kteří celkem odpracovali mnoho brigádnických hodin. A to při terénních úpravách, sázení, zalévání a ochraně proti okusu nově vysázených stromků a dalších pracích spojených s provozem.

 

 

Kalendář akcí LPD za rok 2014:

Leden: schůze výboru, schválení zprávy o činnosti za rok 2013

Březen: podání daňového přiznání za rok 2013

Duben: nákup stromů z dotace obce Chocerady a jejich výsadba

Květen: sekání trávy a zalévání stromů

Červen: dar pana Pecháčka dřevěná socha Duch stromu

Červenec: Údržba pokračuje - sekání a zalévání

Srpen: příprava a instalace dřevěné sochy Duch stromu

Září: 3. 9. Schůze výboru – nové stanovy, příprava výroční schůze

Říjen: příprava na zimní období 

Prosinec: 8. 12. výroční schůze – schválení nových stanov, zapsání nových stanov a uložení na www.justice – nový název Les psích duší z.s.

Výsledek hospodaření v roce 2014 podle součtu sloupců za účtované období od 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

 

 

1. 1. 2014

příjem

výdaj

31. 12. 2014

peníze v hotovosti

148,-

22.562,-

12.983,-

9.727,-

bankovní účet

6.714,-

23.131,-

21.869,-

7.976,-

Platby s vlivem na zisk

 

25.543,-

24.251,-

1.291,-

 

Prodej výrobků a služeb

 

21.493,-

 

 

provozní režie

 

 

12.983,-

 

Dotace a dary

 

10.200,-

 

 

Ostatní výdaje

 

 

7,869,-

 

Průběžné položky

 

14.000,-

14.000,-

 

Hospodářský výsledek za rok

 

3.501,-

 

 

 

 

10.841-

 

Děkujeme všem, kteří s námi v loňském roce spolupracovali a přispěli tak k tomuto kladném hospodářském výsledku.

Tato výroční zpráva byla schválena na jednání výboru dne 2. 2. 2015. Text zprávy byl zpracován podle údajů za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zprávu zpracovala: Alena Vejvodová

 

 

Zprávu předkládá:            Eva Slivanská

                                       předsedkyně Les psích duší z.s.

V Choceradech dne 2. 2. 2015